GO FOR VET IN ERASMUS+

Projekt zakłada współpracę 5 partnerów na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji sektora VET (w szczególności członków partnerstwa)
do realizacji zawodowych staży zagranicznych w ramach Erasmus+ (2021-2027). 

Partnerstwo osiągnie to m.in. przez wypracowanie i wdrożenie nowych programów staży dla 4 profesji; jak również przygotowanie rekomendacji
i dobrych praktyk w zakresie włączania uczniów z niepełnosprawnością do projektów mobilności zawodowej zagranicznej w ramach programu Erasmus+

PROJEKT GO FOR VET IN ERASMUS+ (2022-2-PL01-KA210-VET-000101748) JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

© Copyright 2024 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.